Reklamacje

ZASADY I WARUNKI REKLAMACJI

 1. REKLAMACJA JAKOŚCIOWA
  • Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć poprzez wypełnienie formularza lub przesłać informację na adres reklamacje@partner-parts.pl wraz z dokładnym opisem zdarzenia i kopią dokumentu sprzedaży reklamowanego towaru oraz dokładnym zdjęciem uszkodzenia.
  • W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
  • Jeśli reklamacja wymaga przesłania uszkodzonego towaru celem ekspertyzy, koszty wysyłki pokrywa kupujący.
  • Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni liczonych od przyjęcia zgłoszenia. Jeśli reklamacja wymaga przesłania towaru do producenta lub niezależnego punktu serwisowego, czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć, o czym osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana.
 2. REKLAMACJA ILOŚCI TOWARU w dostawie
   • W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy wypełnić formularz reklamacyjny lub wysłać informację na adres reklamacje@partner-parts.pl.
   • Potwierdzony brak w dostawie zostanie skorygowany fakturą korygującą.
   • Nadwyżka w dostawie zostanie odebrana na koszt Partner Sp. z o.o. przez spedycję DPD.
   • Pomyłki w dostawie należy zgłaszać do 7 dni od otrzymania przesyłki.

  Odbiór może zostać zlecony wyłącznie przez magazyn Firmy Partner.

 3. REKLAMACJA USZKODZONEJ PRZESYŁKI W DOSTAWIE

  Przesyłki w firmie Partner Sp. z o.o. są wysyłane za pośrednictwem spedycji DPD. Każda paczka jest oklejona taśmą z logo firmy Partner. Podczas odbioru paczki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku śladów uszkodzeń paczki lub naderwanej taśmy, należy odmówić przyjęcia towaru. Jeśli mimo uszkodzenia paczki towar zostanie przyjęty konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Oryginał protokołu oraz zdjęcia uszkodzenia proszę przesłać za pomocą formularza lub na adres magazyn@partner-parts.pl.

  Czas rozpatrzenia reklamacji po przyjęciu uszkodzonej paczki wynosi 21 dni roboczych.

 4. Zwroty towaru
  • Towary na zamówienie specjalne nie podlegają zwrotowi.
  • Towary wysłane zgodnie z zamówieniem mogą zostać zwrócone, jeśli:
   • zwrot następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki
   • towar jest nowy, nie nosi śladów użytkowania i uszkodzeń
   • towar posiada oryginalne i niezniszczone opakowanie
   • do zwrotu zostanie załączona kopia dokumentu sprzedaży (faktura Partner Sp. z o.o.)
  • O zwrocie towaru należy nas powiadomić, kierując informację na adres: reklamacje@partner-parts.pl
  • Zwrot towaru następuje na koszt zamawiającego

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

*Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest załączenie kopii dokumentu sprzedaży.