Partner Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 21
54-530 Wrocław
Polska

tel.: +48 71 35 35 754, +48 71 35 35 708
fax: + 48 71 35 35 753
e-mail: partner@partner-parts.pl

Inspektor ochrony danych: Wiesław Lechowicz, email: iod@partner-parts.pl

Partner Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.

ZADAJ PYTANIE

    Administratorem danych jest PARTNER Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w dokumencie Polityka prywatności.