Reklamacje

ZASADY I WARUNKI REKLAMACJI

 1. Reklamacje jakościowe
  • Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres reklamacje@partner-parts.pl wraz z dokładnym opisem zdarzenia oraz kopią dokumentu sprzedaży reklamowanego towaru (faktura Partner Sp. z o.o.) oraz zdjęciem uszkodzenia.
  • W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
  • Jeśli reklamacja wymaga przesłania uszkodzonego towaru celem ekspertyzy, koszty wysyłki pokrywa kupujący.
 2. Reklamacje w dostawie
   • W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy wysłać informację na adres reklamacje@partner-parts.pl lub skontaktować się telefonicznie +48 603 488 699.
   • Potwierdzony brak w dostawie zostanie skorygowany fakturą korygującą.
   • Nadwyżka w dostawie zostanie odebrana na koszt Partner Sp. z o.o. przez spedycję DPD.

  Odbiór może zostać zlecony wyłącznie przez magazyn Firmy Partner.

 3. Zwroty towaru
  • Towary na zamówienie specjalne nie podlegają zwrotowi.
  • Towary wysłane zgodnie z zamówieniem mogą zostać zwrócone, jeśli:
   • zwrot następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki
   • towar jest nowy, nie nosi śladów użytkowania i uszkodzeń
   • towar posiada oryginalne i niezniszczone opakowanie
   • do zwrotu zostanie załączona kopia dokumentu sprzedaży (faktura Partner Sp. z o.o.)
  • O zwrocie towaru należy nas powiadomić, kierując informację na adres: reklamacje@partner-parts.pl
  • Zwrot towaru następuje na koszt zamawiającego

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

*Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest załączenie kopii dokumentu sprzedaży.